Adatkezelési irányelvek

Kérjük olvasd el az alábbiakban összefoglalt Adatkezelési Irányelveinket, mert ebből a tájékoztatóból megismerheted a weboldalunkon megadott személyes adataid kezelésével kapcsolatos tudnivalókat, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos jogaidat is.

Jelen tájékoztató anyagot, az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletének [a továbbiakban: GDPR] megfelelően, Quazar Enterprise Kft. (cégjegyzékszáma: 13-09-183249, székhelye: 2347 Bugyi, Csenkesz utca 12.), továbbiakban: Adatkezelő teszi közzé, az általa a quazar.hu (https://www.quazar.hu) weboldalon (továbbiakban: weboldal) üzemeltetett webáruház használatával megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatban.

Adatkezelési Irányelveink érvényességi ideje: 2018. május 25-től

Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: QUAZAR ENTERPRISE Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő székhelye: 2347 Bugyi, Csenkesz utca 12.
Adatkezelő adószáma: 25769384-2-13
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 13-09-183249
Adatkezelő weboldala: https://www.quazar.hu
Adatkezelő telefonszáma: +36-70/610-3316
Adatkezelő email címe: info[kukac]quazar.hu
Adatkezelő képviselője: Pavella János ügyvezető

Adatkezelés helye

 • 2347 Bugyi, Csenkesz utca 12. (Quazar Enterprise Kft.)
 • 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-15. (Tera Host Kft. tárhelyszolgáltató)
 • 1106 Budapest, Fehér út 10. (E.N.S. Zrt. hírlevél szolgáltató)


Számunkra kiemelt fontosságú cél, a weboldal látogatói, valamint a weboldalon listázott termékek, vagy tevékenységünk iránt érdeklődők (együtt: érintettek) által rendelkezésre bocsájtott személyes adatok védelme, az érintettek információs önrendelkezési jogának biztosítása.

Elkötelezzük magunkat az érintettek személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget tesz. Adatkezelőként a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, gondoskodunk azok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Jelen tájékoztatóban részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

Milyen célból kezelünk személyes adatokat?

Vásárlóink és viszonteladó partnereink személyes adatait a weboldalon található webáruház üzemeltetése, illetve a webáruházban található termékek értékesítésének lebonyolítása és/vagy népszerűsítése (marketing tevékenység) céljából kezeljük.

Milyen jogalapokon kezelünk személyes adatokat?

Itt felsoroljuk, hogy milyen jogalapon kezelünk személyes adatokat, és azt is, hogy pontosan milyen típusú személyes adatokat kezelünk:

 • A webáruházban listázott termékekkel kapcsolatos adásvételi szerződések teljesítéséhez (kiszállítás és számlázás)
  • Kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, telefonszám, email cím, vásárláshoz kapcsolódó pénzügyi adatok, számlázási név és cím)
  • Jogalapok:GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, azaz személyes adataidat a te konkrét hozzájárulásoddal kezeljük; GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, azaz az adatkezelés a veled kötött szerződés teljesítéséhez szükséges.
 • marketing tevékenységhez kapcsolódó adatok (hírlevél küldés, személyre szabott ajánlatok, elhagyott kosár értesítő)
  • Kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, email cím, hírlevél leiratkozás
  • Jogalapok:GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, azaz személyes adataidat a te konkrét hozzájárulásoddal kezeljük

Mennyi ideig kezeljük a személyes adatokat?

Személyes adatokat az alábbi időtartamban kezeljük:

 1. webáruházban listázott termékekre vonatkozó adásvételi szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok – szerződések teljesítését követő 5 év,
 2. marketing tevékenységhez kapcsolódó adatok - a hozzájárulásod visszavonásáig

Azokat az iratoknak, amelyek a számviteli nyilvántartások alapjául szolgálnak, 8 év a megőrzési ideje.
A fent meghatározott időtartamon túl is szükséges lehet a személyes adatoknak a megőrzése amennyiben, folyamatban lévő bírósági vagy egyéb jogi eljárások során, az irányadó jogszabályoknak való megfelelés igazolása, jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében arra szükség van.

Sütik alkalmazása

A weboldal cookie-kat (továbbiakban: sütik) használ annak érdekében, hogy fokozzuk a vásárlói élményt és teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk részedre. A weboldal használatával elfogadod a sütik használatának feltételeit.

A böngésződben elhelyezett sütiket bármikor letilthatod vagy törölheted is, a böngésződ beállítások menüpontjában, a „sütik törlése” opcióval. A sütik törlésével illetve tiltásával weboldal bizonyos funkciói nem lesznek elérhetőek, de természetesen termékeinket ettől függetlenül meg tudod rendelni a quazar.hu webáruházban.

Személyes adatokat kezelő adatfeldolgozók

Személyes adatokhoz kizárólag vezető tisztségviselőink, illetve az itt felsorolt adatfeldolgozók (kizárólag a tevékenységük ellátásához szükséges körben) ismerhetnek meg.
Adatfeldolgozók közreműködését az alábbi tevékenységekhez vesszük igénybe:

 • Quazar Enterprise Kft. (2347 Bugyi, Csenkesz u.12.) – marketinggel, számviteli és pénzügyi szolgáltatásokkal, ügyfélszolgálattal összefüggő adatok.
 • Quazar Enterprise Kft. (2347 Bugyi, Nőszirom u.2.) – csomagolással, logisztikával összefüggő adatok.
 • Tera Host Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-15.) – tárhely szolgáltatással, adattárolással, adatfeldolgozással összefüggő adatok.
 • GLS Kft. (2351 Alsónémedi, Európa utca 2.) – csomagkézbesítéssel összefüggő adatok.
 • Sprinter Futárszolgálat Kft. (1097 Budapest, Táblás utca 39.) – csomagkézbesítéssel összefüggő adatok.
 • E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt. – hírlevél szolgáltatással összefüggő adatok.
 • Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour Dublin2, Ireland) - hirdetések, személyes adatokat nem tartalmazó látogatottsági statisztikák.
 • Google Ireland Limited (Gordon House Barrow Street Dublin 4. Ireland) - hirdetések, személyes adatokat nem tartalmazó látogatottsági statisztikák.
 • Hotjar Ltd. (St. Julians Business Centre 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000 Malta) – személyes adatokat nem tartalmazó látogatottsági statisztikák.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók között harmadik országbeli adatfeldolgozók a következők:

 • Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour Dublin2, Ireland)
 • Google Ireland Limited (Gordon House Barrow Street Dublin4. Ireland)
 • Hotjar Ltd. (St. Julians Business Centre 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000 Malta)

Adatkezelő a webáruházban listázott termékekre vonatkozó adásvételi szerződések teljesítéséhez kapcsolódó, vagy a marketing céllal kezelt személyes adatokat sem a fenti felsorolt, sem egyéb harmadik országbeli magánszemély, jogi személy vagy szervezet részére nem továbbítja.

Adatbiztonság

A személyes adataidat tároló szerverek megfelelő biztonsági rendszerekkel védett, illetéktelenek által semmilyen módon hozzá nem férhető szerverteremben kerültek elhelyezésre. A weboldalt kiszolgáló szerverekhez távolról hozzáférni teljes körűen csak különösen titkosított csatornán van mód, kizárólag olyan személyek számára, akiknek erre szüksége van a szerver üzemeltetéséhez.

Az érintettek jogai

Hozzáférési jog
Jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapj tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult vagy arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos – a Rendelet 15. cikkében meghatározott - információkhoz hozzáférést kapj.

Helyesbítéshez való jog
Jogosult arra, hogy kérésedre késedelem nélkül helyesbítsük a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheted, hogy a hiányos személyes adataidat kiegészítsük.

Törléshez való jog
Jogosult vagy arra, hogy kérésedre indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rád vonatkozó személyes adatokat, ha a Rendelet 17. cikkében meghatározott feltételek fennállnak, így különösen, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük, vagy ha visszavonod az adatkezelés alapját képező hozzájárulásodat és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. A törléshez való jogodat nem gyakorolhatod, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Korlátozáshoz való jog
Jogosult vagy arra, hogy kérésedre korlátozzuk az adatkezelést, ha a Rendelet 18. cikkében meghatározott feltételek fennállnak, így különöse, ha vitatod a személyes adatok pontosságát; vagy az adatkezelés jogellenes és ellenzed az adatok törlését; vagy tiltakoztál az adatkezelés ellen.

Adathordozhatósághoz való jog
Jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó, általad rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, továbbá jogosult vagy arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsd anélkül, hogy ezt akadályoznánk.
Ennek feltétele, hogy az adatkezelés a hozzájárulásodon alapul és automatizált módon történik.

Hozzájárulás visszavonásának joga
Jogosult vagy arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat bármikor visszavond. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Panasztétel, bírósági jogorvoslat

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu).
Jogosult vagy arra, hogy a felügyeleti hatóságnál panaszt tegyél, ha megítélésed szerint a rád vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a Rendeletet. A felügyeleti hatóság döntésével szemben bírósági jogorvoslatra vagy jogosult.

Amennyiben úgy véled, hogy személyes adataid kezelése nem a Rendeletben foglaltaknak megfelelően történt és ezzel megsértettük a Rendelet által biztosított jogaidat, bírósághoz fordulhatsz.
Magyarországon az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszékek hatáskörébe tartozik. Velünk szemben indított perben főszabály szerint a Fővárosi Törvényszék illetékes.

Személyes adatok forrása

Személyes adataidhoz a te konkrét hozzájárulásoddal jutunk hozzá, a weboldal használata során.

 

 
 

Bezár